Verzameling van persoonlijke gegevens

Exotic City SPRL erzamelt alleen de persoonlijke gegevens die door u in het kader van zijn missies aan u zijn verstrekt. Deze gegevens kunnen via verschillende kanalen worden verzameld: via de telefoon, via een papieren registratieformulier, via het elektronische registratieformulier op onze website.

De persoonlijke gegevens van een klant worden minstens 5 jaar na het laatste contract van deze klant aan Exotic City bewaard.

 

Exotic City SPRL verzamelt alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van onze commerciële missies.

Met "persoonlijke gegevens" bedoelen we alle gegevens over u waarmee wij u kunnen identificeren, namelijk :

·         · Identificatiegegevens zoals: achternaam, voornaam, geboortedatum, taal, postadres, e-mailadres, gsm-nummer en / of vast nummer, kopie van de identiteitskaart.

· Facturatiegegevens zoals: factuuradres, bankrekeningnummer, domiciliëringsmandaat (indien van toepassing).

· Als u al klant bent, contractuele gegevens zoals: klantreferentie, prijs, product, promotie, contract.

· De communicatie tussen u en Exotic Cty SPRL via de kanalen zoals e-mail, e-mail, sms en webchat en sociale netwerken.

· Gevoelige gegevens: Exotic City gebruikt uw gevoelige persoonlijke gegevens niet, zoals gegevens over uw seksuele geaardheid, uw religieuze of politieke overtuigingen, uw gezondheid of uw etniciteit. OF zoals uw naam, contactgegevens, klant- / leveranciersnummer, betalingsinformatie en informatie over uw toegang tot de website. Communicatie uitgewisseld met ons of per e-mail, chatdienst, telefoongesprekken of op sociale netwerken naar u verzonden
 

 

Zodra we uw persoonlijke gegevens niet meer nodig hebben, verwijderen we deze veilig. We houden ook rekening met elke mogelijkheid om de tijd van gebruik en anonimisering van uw persoonlijke gegevens te verminderen, zodat ze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld of u kunnen identificeren. In dat geval kunnen we deze informatie zonder verdere formaliteiten gebruiken.

Respect voor privacy op onze website

Exotic City SPRL doet er dan ook alles aan om uw privacy te respecteren in het kader van uw gebruik van deze site. Deze verzameling wordt gedaan door middel van elektronische formulieren die u moet invullen bij het bestellen van een product of dienst, abonneren op een nieuwsbrief, informatie aanvragen, deelnemen aan een onderzoek of wedstrijd, of dat u een van de diensten gebruikt die worden aangeboden via de website.
Het raadplegen van onze website www.exoticcity.be gebeurt anoniem. Sommige onderdelen die gereserveerd zijn voor onze klanten zijn echter alleen toegankelijk via een gebruikersnaam en wachtwoord. De gegevens die beschikbaar zijn in deze secties hebben een boekhoudkundige of statistische aard van het gebruik van de services.

Jouw rechten

Uw persoonlijke gegevens kunnen op elk moment zijn:

    geraadpleegd
    gemodificeerde
    verwijderde

Neem hiervoor contact op met privacy@exoticcity.be

Exotic City SPRL kan u alleen toegang geven tot uw gegevens door middel van uw identiteitskaart die is toegevoegd aan een gedateerd en ondertekend verzoek aan onze gegevensbeschermingsdienst.

    Als u van mening bent dat uw gegevens onjuist worden verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming.

Nog andere vragen of opmerkingen?

Stuur een e-mail naar privacy@exoticcity.be 

Gebruik van cookies

Tijdens uw eerste bezoek aan de SPRL-website van Exotic City, is er een cookie op uw computer geïnstalleerd. Dit kleine tekstbestand bevat alleen de informatie "language = fr" of "language = nl".
Tijdens uw volgende bezoek aan de website wordt deze cookie geïdentificeerd door uw browser. Het scherm voor het kiezen van de taal wordt niet meer weergegeven en u gaat direct naar de startpagina in de taal die u tijdens uw eerste bezoek hebt gekozen.
Deze cookie bevat geen andere gegevens over u of uw computer.

Deze handeling is alleen mogelijk als de acceptatie van cookies op uw computer is geactiveerd. Als het accepteren van cookies is uitgeschakeld, is de enige consequentie voor deze website dat u de taal telkens moet kiezen wanneer u de site bezoekt.